Verksamheten, som samlar olika aktörer under ett och samma tak, har utvecklats runt om i Finland i flera år. De mest välkända exemplen är Byströms ungdomstjänster i Uleåborg och Olkkari i S:t Michel, men liknande verksamhet har också utvecklats på andra orter. Många av ungdomarna som tagit kontakt har haft en klar önskan att få information, rådgivning och vägledning enkelt och snabbt. Navigatorerna strävar till att tillgodose detta behov.

År 2014 började man utvidga verksamheten till olika delar av Finland som en del av ungdomsgarantin. Detta baserar sig på goda erfarenheter av tjänsterna som redan utvecklats, samt en önskan att särskilt göra det lättare för unga personer att få arbete och komma in på utbildningar. I början av 2015 inleddes en grupp projekt som stöddes av Europeiska socialfonden och som grundade Navigator-tjänster i kommuner och samkommuner. Navigatorer har också uppkommit genom kommunernas egen verksamhet utan utomstående projektfinansiering.

I början av 2017 fanns det redan Navigatorer på cirka 40 olika orter runt om i Finland. Den nordligaste Navigatorn ligger i Rovaniemi, medan den sydligaste finns i Helsingfors. På Navigatorerna arbetar cirka 450 personer, som är experter inom olika branscher, minst en dag i veckan.

Navigatorerna utvecklas genom samarbete mellan olika ministerier. Arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet deltar i samarbetet. På riksomfattande nivå stöds verksamheten av Kohtaamo-projektet (ESF). Du kan bekanta dig med Navigatorns verksamhet här.

Unelmaduuni vai unelmana duuni?

Ohjaamot ovat mukana Porin SuomiAreenalla. Torstaina 13.7. keskustellaan...

Mistä löydän oman Ohjaamoni?

Ei riitä, että tietää Ohjaamoja olevan. Vielä pitäisi tietää missä niitä on, milloin ne ovat auki...

Kevään 2017 asiakaspalaute

Ohjaamossa koetaan osallisuutta monella tasolla – Kevään 2017 asiakaspalaute ...

Nuorten palautekeruuviikot 18.-28.4.2017

Ohjaamoissa kerätään palautetta nuorilta 18.-28.4.2017.