Miten löydän Ohjaamoon?

Ohjaamoja on noin 50 eri puolilla Suomea, ja toiminta ulottuu jokaisen maakunnan alueelle. Pohjoisin Ohjaamo löytyy Rovaniemeltä, eteläisin puolestaan Helsingistä. Lähimmän Ohjaamosi löydät helposti täältä. Kaikkien Ohjaamojen yhteystiedot on koottu lisäksi listaksi tänne

Ohjaamoon ovat tervetulleita kaikki alle 30-vuotiaat asian kuin asian kanssa. Ohjaamoon tullessa sinun ei tarvitse tietää, millaista apua tai tukea tarvitset – aina kannattaa tulla juttelemaan Ohjaamon väen kanssa. Ohjaamoissa työskentelee yhteensä noin 450 eri alojen ammattilaista. He ovat paikalla sinua varten ja osaavat ohjata eteenpäin missä tahansa tilanteessa.

Ohjaamojen taustaa

Ohjaamojen toimintaa lähdettiin kehittelemään vuonna 2014 osana nuorisotakuuta. Vuoden 2015 alussa käynnistyi joukko Euroopan sosiaalirahaston tukemia hankkeita, jotka ovat rakentaneet kuntiin ja kuntayhtymiin Ohjaamo-palveluja. Ohjaamoja on syntynyt myös kuntien omana toimintana ilman ulkopuolista hankerahoitusta. Ohjaamoja kehitetään työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Valtakunnallisesti toimintaa tukee Kohtaamo-hanke (ESR).

Uutislista Uutislista

Takaisin

Kevään 2017 asiakaspalaute

Ohjaamossa koetaan osallisuutta monella tasolla – Kevään 2017 asiakaspalaute

 

Ohjaamot saavat ohjauksestaan kiitettävän keskiarvon, 9,17. Valtaosa nuorista (94 %) kokee saaneensa Ohjaamosta tarvitsemaansa tukea ja tietoa. Tulevaisuuden suunnitelmien kokee edistyneen kolme neljästä. Erityisesti Ohjaamoissa asioivat kokevat osallisuutta omassa ohjausprosessissaan – he kokevat tulevansa kuulluksi sekä osallistuvansa ratkaisuihin. Myös Ohjaamo-palvelun kehittämisen ja suuntaamisen useat kokevat mahdolliseksi. Lue lisää raportista.

Huhti-toukokuun vaihteessa 2017 kerättiin asiakaspalautetta kymmenessä Ohjaamossa. Keruussa kiinnitettiin nyt erityistä huomiota siihen, että palautemahdollisuutta tarjotaan kaikille Ohjaamoissa keruupäivinä asioiville. Palautetta antoi noin 72 prosenttia asiakkaista, yhteensä 208 nuorta. Osaa palautetta antaneista on myös haastateltu. Palauteaineistosta sekä haastatteluista on tulossa Matleena Kososen ja Heidi Romppasen ohjausalan pro gradu –tutkielma, josta kuulemme myöhemmin.