TOSI-hanke - Ohjaamo Tampere 

TOSI - Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita -hankkeessa tuetaan alle 30-vuotiaiden palveluissa tai niiden ulkopuolella olevien nuorten osallisuutta taidelähtöisellä toiminnalla, edistetään taiteilijoiden työllistymistä sekä vahvistetaan Pirkanmaan maakunnallisia kulttuurihyvinvointipalveluja.

Hanketta toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut sekä Kulttuurikeskus PiiPoo. 

Toimintaa rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Kulttuuritoimituksen Päivi Vasara teki jutun siitä, mitä syntyy kun ei ole suorittamisen pakkoa. Voit lukea jutun täältä. Työn tuloksia voi tulla katsomaan Ohjaamolle arkisin ma-pe avoimien ovien aukioloaikoina eli pääsääntöisesti kello 13-16 välisenä aikana. TOSI-hanke päättyy 30.6.2023.

 

Yhteystiedot

Veera Laurila
projektipäällikkö
THL
puh. 029 524 6644
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Pilvi Kuitu
toiminnanjohtaja
Kulttuurikeskus PiiPoo
puh. 0400 433 722
sähköposti: etunimi.sukunimi@kulttuuripiipoo.fi

Virpi Koskela
taiteilija-kehittäjä, projektisuunnittelija
Ohjaamo Tampere
puh. 041 731 0640
sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi

Ilkka Peltomaa
koordinaattori
Tampereen kaupunki
puh. 044 431 4522
sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi