Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely

Ohjaamot.fi on verkkosivusto, jonka kautta käyttäjät voivat etsiä eri paikkakuntien ohjaamoja. Ohjaamot.fi -sivusto ei itsessään tarjoa ohjaamoiden palveluja, vaan toimii työkaluna yllä mainittujen ohjaamoiden löytämiseen.

 

Ohjaamot.fi -sivusto ei kerää käyttäjistä tunnistettavia henkilötietoja. Sivustolla käytetään evästeitä, jotka auttavat kehittämään verkkopalvelua. Evästeistä tiedotetaan sivustolla olevassa evästebannerissa. Tarkemmat tiedot evästeistä löytyvät Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen evästesivulta (https://www.ely-keskus.fi/evasteet)

 

Ohjaamot.fi -sivusto ei ole vastuussa eri ohjaamoiden omista verkkosivustoistaan tai niillä käsiteltävistä henkilötiedoista.

 

Mikäli tulee tarvetta kysyä ohjaamot.fi -sivustosta tai henkilötietojen käsittelystä sivustolla, yhteyttä voi ottaa kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi-sähköpostiosoitteeseen.