Ingångssida - Navigatorn Österbotten

Öppethållningstider under våren!!

Från 11.1. Navigatorn är öppet från ondag till fredag . Kolla up schema-flik och du hittar aktuell scheman och kontaktinfo! 

 


 

Navigatorn Österbotten

När du inte vet var du ska börja, börja vid Navigatorn!

Vad då Navigatorn??

Navigatorn Österbotten är en lågtröskelservice riktad till unga under 30 år. Du behöver ingen remiss för att komma till oss. Navigatorn är alltid det rätta stället om du har något att fråga, om du har bekymmer eller bara behöver någon att samtala med.

Navigatorn erbjuder information, rådgivning, handeldning och olika tjänster. Servicen är avgiftsfri och frivillig.

 

 

Navigatorn Österbotten/Vasa finns vid Vasa huvudbibliotek!

Hej! Jag jobbar vid Navigatorn! På bilden ser du servicehandledare Juuso.
 

Navigatorns IG