Vad handlar det om?

Är du utan bostad, studieplats, jobb, vänner eller fritidsintressen? Är du bekymrad över eller funderar på något särskilt eller vill du bara prata med en vuxen om hur du exempelvis skriver ditt CV? Oavsett vilken situation du befinner dig i lönar det sig alltid att besöka en Navigator!

Navigatorerna är platser över hela Finland där alla som är under 30 år gratis får hjälp och stöd med många olika saker, exempelvis att söka till en utbildning eller ett jobb. Du är välkommen till Navigatorn som du är, ensam, tillsammans med dina föräldrar eller vänner, efter att ha bokat tid eller inte.

När du kommer till Navigatorn behöver du inte veta vilken instans som är den rätta att hantera ditt ärende eller till vilken typ av proffs du ska vända dig för att få hjälp. Det räcker att du hittar närmaste Navigator och stiger in. Den kunniga personalen på Navigatorn kan säkert hjälpa dig vidare.

Närmaste Navigator hittar du enkelt och smidigt via Navigator-sökningen. Det är också bra att titta på vanliga frågor som Navigatorerna får. Det är alltid gratis för dig att använda Navigatorns tjänster. Navigatorerna är statligt finansierade och får grundfinansiering från de deltagande parterna. Verksamheten stöds också av Europeiska socialfonden.