Hur hittar jag till Navigatorn?

Det finns cirka 70 Navigatorer över hela Finland, och vi bedriver verksamhet i alla landskap. Den nordligaste Navigatorn ligger i Rovaniemi, medan den sydligaste finns i Hangö. Närmaste Navigator och kontaktuppgifter hittar du enkelt och smidigt här. Kontaktuppgifterna till samtliga Navigatorer har dessutom sammanställts i en lista.

Alla under 30 år är välkomna till Navigatorn, oavsett ärende. När du kommer till Navigatorn behöver du inte veta vilken sorts hjälp eller stöd du behöver – det lönar sig alltid att prata med Navigatorns personal. På Navigatorn arbetar sammanlagt cirka 450 yrkesverksamma inom olika branscher. De finns där för dig och kan vägleda dig vidare i vilken situation som helst.

Navigatorernas bakgrund

Navigatorernas verksamhet började utvecklas 2014 som en del av ungdomsgarantin. I början av 2015 inleddes en grupp projekt som fick stöd av Europeiska socialfonden och som grundade Navigator-tjänster i kommuner och samkommuner. Navigatorer har också uppkommit genom kommunernas egen verksamhet utan utomstående projektfinansiering. Navigatorerna utvecklas i samarbete med arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. På riksomfattande nivå stöds verksamheten av Kohtaamo-projektet (ESF).