Ohjaamot.fi tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laadittu 15.4.2020

1. Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen ELY-keskus / Kohtaamo-hanke

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilö:
Seija Sundqvist
Organisaatio
Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1
Postinumero ja toimipaikka
40100 JYVÄSKYLÄ
Sähköpostiosoite
kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Ohjaamot.fi-sivustolla ei lähtökohtaisesti kerätä henkilötietoja, joista sivuston käyttäjän voisi tunnistaa.

Henkilötietoja kerätään yhteydenottolomakkeella. Mikäli käyttäjä jättää viestin yhteydenottolomakkeella, vaaditaan sähköpostiosoite. Sähköpostin avulla viestiin voidaan vastata. Lisäksi tällä torjutaan roskapostia. Yhteydenottolomakkeen käyttäminen on vapaaehtoista.

4. Rekisterin tietosisältö

Sivustolle ei tarvitse rekisteröityä käyttääkseen palvelua. IP-osoitteita ei tallenneta erikseen, mutta niiden lukuja käytetään Google Analytics -ohjelman kautta tehtävään toiminnan tarkasteluun ja raportointiin. Lukujen avulla seurataan kävijämäärää ja käyttäytymistä verkkosivuilla.

Mikäli käyttäjä käyttää sivustolla olevia chat-palveluja, kerääntyy hänestä dataa, jonka kyseisen chatin ylläpitäjä pääsee tarkastelemaan. Chat-palvelussa ei kerätä käyttäjän henkilötietoja (ml. IP-osoite). Chat-järjestelmä tallentaa käydyt keskustelut, jotka chatin ylläpitäjä poistaa säännöllisesti. Mikäli keskusteluissa epähuomiossa tulee ilmi tietoja, joista keskustelijan voisi tunnistaa, poistetaan keskustelu välittömästi.

5. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

6. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta ilman käyttäjän lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

7. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen

Sivuston käyttäjällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (chat-keskustelu tai yhteydenottolomakkeen kautta tehty yhteydenotto) ja tarvittaessa vaatia niiden poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

8.Rekisterin suojaus

Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

9. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa: www.tietosuoja.fi