Harjoittelu Ohjaamossa - Ohjaamo Kerava

Harjoittelu Ohjaamossa


Kuka voi hakea Ohjaamoon harjoitteluun? 

Ohjaamoon voi hakea harjoitteluun:

 • ammattikouluopiskelija
 • ammattiopisto-opiskelija
 • ammattikorkeakouluopiskelija 
 • yliopisto-opiskelija 

Usein harjoittelijamme ovat olleet nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaopiskelijoita sekä yhteistöpedagogi- ja sosionomiopiskelijoita. Ohjaamoon voi hakea harjoittelijaksi myös muiden alojen opiskelijat. Lue alta millaisia tehtäviä Ohjaamossa on tarjolla! 

Millaisen harjoittelupaikan Ohjaamo voi tarjota? 

Ohjaamossa harjoittelija pääsee osallistumaan monipuolisiin tehtäviin ja tutustumaan laajasti keravalaisiin nuorille tarjottaviin palveluihin. Tehtävät räätälöidään kunkin harjoittelijan opintoihin sopiviksi ja harjoittelun tavoitteiden mukaisiksi. Tarvittaessa harjoittelun voi suorittaa yhteistyössä esimerkiksi etsivän nuorisotyönkanssa. 

Harjoittelu voi koostua yhdestä tai useammasta kokonaisuudesta: 

 • Tieto, neuvonta- ja ohjaustyö 
 • Yksilötyö (yhteistyössä esim. etsivän nuorisotyön kanssa)
 • Ryhmien ohjaaminen 
 • Tapahtumien ja tilaisuuksien suunnittelu ja toteutus 
 • Verkostoyhteistyö
 • Viestinnän tehtävät, esim. sisällöntuotanto
 • muut mahdolliset tehtävät    

Mikä on harjoittelun kesto? 

Harjoitteluiden kestot vaihtelevat parista viikosta muutamaan kuukauteen. 

Ketkä toimivat harjoittelun ohjaajina? 

Harjoittelun ohjaajina tällä hetkellä toimivat ohjaamokoordinaattori sekä etsivät nuorisotyöntekijät. Syksyn 2022 sosionomi (amk) -harjoittelija paikka on täytetty. 

// ]]>