Hankkeet - Ohjaamo Olkkari, Mikkeli

Ohjaamo Olkkari 2.0 hanke

Tavoitteena Ohjaamo Olkkari 2.0 hankkeessa on laajentaa Ohjaamon palveluita ensisijaisesti digitaalisten palveluiden avulla Essoten kaikkiin kuntiin ja tiivistämällä yhteistyötä alueen kuntien toimijoiden kanssa. Tavoitteen on, että digitaalisten palveluiden avulla Ohjaamon palvelut ovat saatavilla Essoten kaikissa kunnissa sekä syrjäisillä alueilla asuvilla, alle 30-vuotiailla, ajasta ja paikasta riippumatta. Digitaalisten palveluiden keinoin voidaan tarjota tasapuolisesti tietoa, neuvontaa ja ohjausta koulutukseen, työhön ja työnhakuun, arkeen ja vapaa-aikaan liittyen ”yhden luukun periaatteella”. Hankkeessa kehitettään myös eri alojen asiantuntijoiden etäpalveluita Ohjaamossa ja Ohjaamon digitaalisesti toteutettavia ryhmätoimintoja.

Hankkeen keskeisenä kehittämistavoitteena on myös luoda Ohjaamo Olkkariin yleiset talous-, asumis- ja seksuaalineuvonnan palvelut sekä luoda malli nuorille tarjottavaan tuetun asumisen sekä sosiaalisen isännöinnin palveluihin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa Ohjaamon monialaisen verkoston valmiuksia ja osaamista mielen hyvinvoinnin tukemisessa ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyssä, joihin kehitetään yhdessä asiakkaiden ja toimijoiden kanssa uusia palveluita.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on hankkeessa osatoteuttajana. Juvenian roolina on osallistua Ohjaamo-palveluiden kehittämiseen pilototoimalla nuorille tarkoitettuja digitaalisia palveluita. Lisäksi Xamk kehittää nuorille tarkoitetun toimijuutta, osallisuutta ja työllistymistä tukevan valmennusohjelman sekä mallintaa ja pilotointi valmennusohjelman Essoten kunnissa ja koko Etelä-Savon alueella. Ohjaamo Olkkari 2.0 –hankkeessa kehitetään päätoteuttajan, osatoteuttajan ja sidosryhmien kanssa digitaalisia palveluita, nuorten resilienssiä, työllistymistä ja työelämässä pärjäämistä edistäviä palveluita sekä edistetään ammattilaisten valmiuksia toteuttaa toimintaa digitaalisesti.

 

 Yhteystiedot

 

Sari-Anne Ratia      
Hankepäällikkö
Hallituskatu 3
50100 Mikkeli
puh. 040 359 7993
sari-anne.ratia@essote.fi

 

Assi Herttuainen
Hanketyöntekijä
Hallituskatu 3
50100 Mikkeli
p. 040 359 8230
assi.herttuainen@essote.fi

 

ohjaamo-default-alt

Milla Natunen
Hanketyöntekijä
Hallituskatu 3
50100 Mikkeli
p. 040 359 9714
milla.natunen@essote.fi

 

Antti Rantaniva
XAMK/ projektipäällikkö
p. 040 623 3082
antti.rantaniva@xamk.fi

Ville Eerikäinen 
XAMK/ hanketyöntekijä
p. 040 141 8836
ville.eerikainen@xamk.fi