Hankkeet - Ohjaamo Olkkari, Mikkeli

Ohjaamo Olkkari 2.0 hanke

Tavoitteena Ohjaamo Olkkari 2.0 hankkeessa on laajentaa Ohjaamon palveluita, ensisijaisesti digitaalisten palveluiden avulla, Mikkelin lisäksi Juvalle, Kangasniemelle, Mäntyharjuun, Pertunmaalle, Hirvensalmelle ja Puumalaan. Lisäksi hankkeessa tiivistetään Ohjaamoyhteistyötä edellä olevien kuntien toimijoiden kanssa ja luodaan kuntien kanssa Ohjaamoverkostomalli nuorten 15-29-vuotiaiden tukemiseksi. Tavoitteena on, että digitaalisten palveluiden avulla Ohjaamon palvelut ovat saatavilla kunnissa helpommin sekä syrjäisillä alueilla asuvilla, alle 30-vuotiailla, ajasta ja paikasta riippumatta. Digitaalisten palveluiden keinoin voidaan tarjota tasapuolisesti tietoa, neuvontaa ja ohjausta koulutukseen, työhön ja työnhakuun, arkeen ja vapaa-aikaan liittyen ”yhden luukun periaatteella”. Hankkeessa kehitettään myös eri alojen asiantuntijoiden etäpalveluita Ohjaamossa ja Ohjaamon digitaalisesti toteutettavia ryhmätoimintoja.

Hankkeen keskeisenä kehittämistavoitteena on myös luoda Ohjaamo Olkkariin yleiset talous-, asumis- ja seksuaalineuvonnan palvelut sekä luoda malli nuorille tarjottavaan asumisohjaukseen sekä tuetun asumisen palveluihin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa Ohjaamon monialaisen verkoston valmiuksia ja osaamista mielen hyvinvoinnin tukemisessa ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyssä, joihin kehitetään yhdessä asiakkaiden ja toimijoiden kanssa uusia palveluita.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on hankkeessa osatoteuttajana. Juvenian roolina on osallistua Ohjaamo-palveluiden kehittämiseen pilototoimalla nuorille tarkoitettuja digitaalisia palveluita. Lisäksi Xamk kehittää nuorille tarkoitetun toimijuutta, osallisuutta ja työllistymistä tukevan valmennusohjelman sekä mallintaa ja pilotoi valmennusohjelman Etelä-Savon alueella. Ohjaamo Olkkari 2.0 –hankkeessa kehitetään päätoteuttajan, osatoteuttajan ja sidosryhmien kanssa digitaalisia palveluita, nuorten resilienssiä, työllistymistä ja työelämässä pärjäämistä edistäviä palveluita sekä edistetään ammattilaisten valmiuksia toteuttaa toimintaa digitaalisesti.

Hankkeen päätoteuttaja: Etelä-Savon hyvinvointialue, työikäisten palvelut

Hankkeen osatoteuttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

 

 Yhteystiedot

 

Elina Niiranen      
Hankepäällikkö
Savilahdenkatu 24
50100 Mikkeli
p. 050 311 7083
elina.x.niiranen@mikkeli.fi 

 

Assi Herttuainen
Hanketyöntekijä
Savilahdenkatu 24
50100 Mikkeli
p. 040 359 8230
assi.herttuainen@etelasavonha.fi

 

Saija Hirvonen
Hanketyöntekijä
Savilahdenkatu 24
50100 Mikkeli
p. 040 359 9714
Saija.j.hirvonen@mikkeli.fi

 

Antti Rantaniva
XAMK/ projektipäällikkö
p. 040 623 3082
antti.rantaniva@xamk.fi

Ville Eerikäinen 
XAMK/ hanketyöntekijä
p. 040 141 8836
ville.eerikainen@xamk.fi