Jännittäjäryhmät - Ohjaamojen Onni

Jännittäjäryhmät:

Jännittäminen on luonnollista ja lähes kaikki meistä jännittävät joskus. Silloin jos jännittäminen haittaa omaa elämää ja estää tekemästä itselle tärkeitä asioita, on siihen hyvä hakea apua. Yksi hyvä tukimuoto jännittämiseen on jännittäjäryhmä. Jännittäjäryhmiä järjestetään monissa Ohjaamoissa ja Onnin kautta jännittäjäryhmiä on tarjolla myös verkossa.

Voimauttavat ryhmät jännittäjille

Ohjaamoiden jännittäjäryhmät perustuvat psykologi Minna Martinin kehittämään ryhmämalliin sosiaalisten tilanteiden jännittäjille. Ryhmässä opetellaan taitoja jännittämisen hallintaan sekä vahvistetaan itsetuntemusta ja itsemyötätuntoa. Tavoitteena on oppia suhtautumaan omaan jännittämiseen hyväksyvämmin. Jännittämisestä ei tarvitse vapautua, mutta sen kanssa on hyvä oppia elämään. 


Jännittäjäryhmä kokoontuu on kahdeksan kertaa. Ryhmän kokoonpano pysyy samana koko ryhmän ajan. Osallistujia ryhmään otetaan enintään kahdeksan. 


Ryhmässä harjoitellaan itsensä rauhoittamista ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi ryhmään kuuluu itsenäisesti tehtäviä välitehtäviä ja altistusharjoittelua. Ryhmä tarjoaa myös vertaistukea.

Ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat: 

 • Jännittämiseen liittyvät tuntemukset ja jännitystilanteet
 • Stressin, ahdistuneisuuden ja jännittyneisyyden yhteys 
 • Toimintatapojen ja suhtautumisen merkitys 
 • Jännittämisen taustatekijät 
 • Minäkuva ja itsesäätely 
 • Sosiaaliset suhteet

Jännittäjäryhmiä järjestetään Ohjaamoissa eri puolilla Suomea. Onni järjestää jännittäjäryhmiä verkossa, jolloin ryhmään voi osallistua mistäpäin Suomea tahansa.

Lisätietoa verkkoryhmistä voi kysyä: Suvi Karkiaiselta p. 050 5290 376, suvi.karkiainen(at)te-toimisto.fi.

Voimauttava verkkoryhmä jännittäjille, kevät 2023

Jatkoryhmä jännittäjille

Jatkoryhmä jännittäjille on Onnilla kehittämistyön alla oleva ryhmämalli. Jatkoryhmiä on järjestetty verkossa vuodesta 2021 lähtien.

Ryhmä on tarkoitettu 18-29-vuotiaille perusjännittäjäryhmän käyneille, jotka kokevat tarvitsevansa edelleen vertaistukea ja vahvistusta altistusharjoitteluun. 

Ryhmässä tutustutaan HOT:in (hyväksymis- ja omistautumisterapian) menetelmiä käyttäen tarkemmin omaan jännittäjäminään, harjoitellaan tunteiden hyväksyntää ja itsemyötätuntoa sekä kohdataan jännittäviä tilanteita pienin askelin, altistushierarkiaa apuna käyttäen. 

Jatkoryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat:

 • Itselle tärkeät asiat
 • Altistusharjoittelu hierarkian avulla
 • Ajatukset ja tunteet jännittävissä tilanteissa
 • Etäisyyttä hankaliin ajatuksiin
 • Välttelykäyttäytyminen
 • Itsemyötätunto

Ryhmä on maksuton ja siihen kuuluu kuusi tapaamista. Ryhmään otetaan enintään kahdeksan osallistujaa, ja ryhmän kokoonpano pysyy samana koko ryhmän ajan. Osallistujilta odotetaan sitoutumista ja halua haastaa itseään mukaan yhteiseen keskusteluun. Kaikki ilmoittautuneet haastatellaan ennen ryhmän alkua.

Jatkoryhmä on tarjolla tällä hetkellä vain verkkoryhmänä.

Lisätietoa jatkoryhmistä voi kysyä: Minna Vanhaselta p. 050-5161766, minna.vanhanen(at)te-toimisto.fi.

Jatkoryhmä jännittäjille verkossa, kevät 2023

Tervetuloa mukaan!